Torbalı’da istihdam için 10 bin kişi aranıyor

İzmir’de, 61 ilin ihracatını geçen Torbalı ilçesindeki fabrikalarda, 10 bin mes­lek lisesi mezunu yetişmiş ara eleman aranıyor; ancak bulu­namıyor.

Tercih dönemi önce­si gençlere, “meslek liseleri­ni tercih edin, ara elaman de­ğil, aranan eleman olun” çağrısı gelirken, büyüyen ara eleman sorunuyla ilgili Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Ol­gun, “Fabrikalar, sanayi tesis­leri hepsi üç vardiya çalışmak istiyor. Yeni makineler, yeni ya­tırımlar yapmak istiyor; fakat bu makineleri çalıştıracak, yeni vardiyada çalışacak eleman bu­lamadıkları için tam kapasitey­le çalışamıyorlar” dedi.

Fabrikalarda yetişmiş ara ele­man sorunu her geçen gün bü­yürken, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süre­cinin başlaması sanayicileri ha­rekete geçirdi. Tercih sürecinin başlamasıyla İzmir’in Torbalı il­çesindeki sanayiciler, velilere ve öğrencilere “meslek lisesi” çağ­rısı yaptı. Sanayiciler, meslek lisesi mezunu kişilere ihtiyaç­larının olduğunu, fabrikalarda yetişmiş ara eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını belirtti.

Torbalı Ticaret Odası Baş­kanı Abdulvahap Olgun, bu so­runa dikkat çekerek, ilçede 80 bin çalışanın olduğunu, 10 bin çalışana daha ihtiyaç olduğu­nu söyledi. Meslek lisesi mezu­nu olup işsiz bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Abdulva­hap Olgun, “Meslek liselerini seçin, ara eleman değil aranan eleman olun” dedi.

“İşsiz kalan bir tane gencimiz yok”

“İşsiz kalan gencimiz var­sa bize gelsin istediği fabrika­da biz kendisine iş başı yaptı­rabiliriz” diyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Ol­gun, “Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile birlikte yapmış oldu­ğumuz araştırmalarda, şu neti­ceye varıyoruz; öğrencilerimi­zin yüzde 70’i meslek liselerin­de, yüzde 30’u diğer bölümlerde okuması gerekiyor; fakat mes­lek liselerimizde bizim bölge­mizde; metal bölümü var, mo­bilya teknolojileri bölümü var, motor bölümleri var ve bunlara çok az öğrencimiz gidiyor. Di­ğer bölümler cazip geliyor ve­ya üniversite mezunu olmak ca­zip geliyor; fakat iş bulma konu­sunda sıkıntı yaşıyorlar.

Ben bir oda başkanı olarak, 10 yıllık bir oda başkanı olarak şunun ga­rantisini veriyorum; bizim böl­gemizde meslek lisesi mezunu olup da işsiz kalan bir tane gen­cimiz yok. İşsiz kalan gencimiz varsa, bize gelsin, istediği fab­rikada biz kendisini iş başı yap­tırabiliriz. Üniversitelerimiz­de ve liselerimizde genelde be­yaz yaka olarak çalışılabilecek bölümler tercih ediliyor; ama burada sanayinin ihtiyacı yüz­de 10; fakat yüzde 80 oranında mavi yakaya ihtiyaç var. Mavi yaka eğitimi veren üniversite­lerimiz, liselerimiz, meslek li­selerimiz oldukça önemli. Fab­rikalarımızın aslında birer meslek lisesine dönüştürülme­si gerektiğini biz savunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Fabrikalar tam kapasiteyle çalışamıyorlar”

Fabrikaların büyük sıkıntı çektiğini, iş yoğunluğundan üç vardiya çalışmak istediğini; fakat yetişmiş ara eleman sorunu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Abdulvahap Olgun, “Torbalı genelindeki fabrikalarda 80 bin çalışanımız var. 10 bin tane daha yetişmiş nitelikli elemana ihtiyacımız var. Fabrikalar, sanayi tesisleri hepsi 3 vardiya çalışmak istiyor. Yeni makineler, yeni yatırımlar yapmak istiyor; fakat bu makineleri çalıştıracak, yeni vardiyada çalışacak eleman bulamadıkları için tam kapasiteyle çalışamıyorlar.

Sürekli eleman aranıyor, nitelikli eleman aranıyor. Hangi fabrikamızın önünden geçsek, fabrikalarımızın giriş kapılarında, dış kapılarında eleman arandığına dair ilanlar görüyoruz. Bunun için hızlı bir şekilde meslek politikamızı, meslek liselerindeki eğitim politikamızı değiştirmemiz gerekiyor; çünkü bu memleketin yetişmiş ara elemana ihtiyacı var” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir